sistem tanya sama pokok

MODUL-MODUL

Apakah modul-modul di bawah Sistem Tanya Sama Pokok?

eze3@MBI

Sistem ini merupakan salah satu modul di bawah Sistem Tanya Sama Pokok. Sistem ini dibangunkan oleh Majlis Bandaraya Ipoh sebagai salah satu inovasi Jabatan Landskap.

TAG@MBI

Sistem ini dibangunkan secara dalaman untuk tujuan pengumpulan data tentang aset sosial; perabut taman, yang terdapat di dalam sesuatu kawasan perumahan.

myTaman@MBI

MyTaman adalah satu sistem untuk membolehkan orang awam menyalurkan sebarang aduan berkenaan keadaan taman ataupun kawasan perumahan mereka kepada MBI.

myeze3@MBI

Aplikasi android & IOS untuk mengetahui spesies-spesies pokok yang terdapat di Ipoh, Perak.

GOTAMAN@MBI

-::AKAN DATANG::-